Cần tuyển bạn nữ chuyên bình Bản Cho máy in ofset. Phụ cấp + bhyt, bhxh làm hành chính, nghỉ CN. Làm việc tại triều khúc, hn. Liên hệ : 0903205791