Ở sài gòn có công ty nào tuyển đĩ xai nơ partime không ạ! Lương và số buổi làm thảo thuận nhé :3