Tuyển số lượng lớn NV bán Cocacola
Thu nhập 7 – 9 triệu
Tgian làm 7h30 – 17h30
Nam nữ đều ok nha